پیام وزیر کار به بزرگترین گردهمایی فعالان اقتصادی ایران

این رویداد ملی تمامی داشته های نظری و تجربیات ایرانی را پشتوانه بهینه سازی مدیریت صندوق های بازنشستگی کشور می سازد

846

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به رویداد صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی این رویداد را بزرگترین گردهمایی فعالان اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل دانست.

به گزارش ستاد خبری گردهمایی صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی، در پیام دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رویداد بزرگ “نمایشگاه صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی” آمده است:

با توجه به حضور موثر بخشی از مجموعه های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش های مختلف اقتصادی و جایگاه منحصر یه فرد فعالیت های آنان در رشد و توسعه اقتصادی کشور و صنایع مختلف(به ویژه در صنایع صادرات محور نظیر سیمان، دارو و درمان، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان، حمل و نقل ریلی و دریایی و هوایی، معادن و صنایع معدنی و توریسم)، برنامه ریزی و اقدام مناسب برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت های ایجاد شده در دوران پسابرجام از طریق هدف گذاری بازارهای جهانی و توسعه صادرات ضروری است.

رویداد ملی “نمایشگاه صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه ملی”، تمامی داشته های نظری و انبوه تجربیات ایرانی را پشتوانه بهینه سازی مدیریت صندوق های بازنشستگی کشور می سازد و بزرگترین گردهمایی فعالان اقتصادی ایران در سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” خواهد بود که با آسیب شناسی چالش ها و موانع پیش روی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور؛ بسترساز پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده و با تجمیع ظرفیت ها و حلقه های علمی، صنعتی و بازرگانی موثر بر اقتصاد کشور، می تواند به تبیین نقشه حضور و فعالیت بنگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چرخه ارزش افزوده اقتصاد کشور منتهی شود.

مشارکت در طرح های معطوف به شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصاد کشور، ایفای نقش فعال در بازار سرمایه، رهبری بازار دربسیاری از صنایع راهبردی و ایجاد اشتغال پایدار، از اصلی ترین کارکردهای صندوق بازنشستگی کشور طی سه دهه گذشته بوده است.

این صندوق ها از طریق تامین سرمایه پروژه های زیرساختی و نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی، در این عرصه ایفای نقش می کنند.

صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهایی بین نسلی، از طریق تجمیع سپرده های خرد افراد در دوران اشتغال و سرمایه گذاری های بلند مدت، ایجاد شرایط زندگی متناسب با شان و کرامت انسانی برای ذینفعان در دوران مستمری بگیری را در دستور کار دارند. به این ترتیب، صندوق های بازنشستگی علاوه بر اینکه یکی از بازیگران کلیدی در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور به شمار می روند، اصلی ترین حامیان دستیابی به آرمان های اجتماعی نیز هستند.

نظر شما چیست؟