محل برگزاری

 

روز


٢٤ تا ٢٦ بهمن ۱۳۹۵

شهر برگزاری


شهر تهران

آدرس


مصلی امام خمینی (ره)

شماره تماس


۸۸۷۳۵۸۰۹ - ۰۲۱