ثبت نام شرکت‌ها

صندوق بازنشستگی پیشران توسعه ملی

اطلاعات مورد نیاز برای انتشار در کتاب نمایشگاه

کتاب نمایشگاه با هدف معرفی تمام شرکت های تابعه صندوق ها و هلدینگ ها (دارای سهم مدیریتی و غیر مدیریتی) منتشر می شود. در این کتاب اطلاعات هر شرکت به دو زبان فارسی و انگلیسی، با هدف ساخت تصویری جامع و مانع از ابعاد مجموعه های تابعه بر اساس شاخص های پیوست معرفی می شود. به تعبیر دیگر این کتاب بروزترین دایرکتوری موجود از مشخصات عمومی شرکت های تابعه خواهد بود که به تفکیک گروه فعالیت، برای مخاطبان نمایشگاه منتشر خواهد شد و پس از نمایشگاه نیز به عنوان یک مرجع به روز در اختیار طیفی از نمایندگان شرکت های ایرانی و خارجی قرار خواهد گرفت. تقاضا دارد که با توجه به تعدد شرکت ها و زمان کوتاه موجود برای تدوین و انتشار اطلاعات، حداکثر تا 5 دی ماه 1395 نسبت به تکمیل این اطلاعات و ارسال آن به دبیرخانه نمایشگاه به نشانی الکترونیک info@pefundex.com و یا شماره نمابر 88524451-021 اقدام نمایید. لطفا اطلاعات مندرج در این فهرست را یکبار به فارسی و یکبار در همین فرم به انگلیسی تکمیل و ارسال فرمایید. همچنین ارسال لوگوی شرکت (با کیفیت dpi 700) و حداقل سه عکس از نمای عمومی شرکت، محیط داخلی، خط تولید یا محصولات را (با کیفیت بیش از یک هزار dpi) ضمیمه اطلاعات ارسالی نمایید.

اطلاعات عمومی شرکت ها

 

اطلاعات اختصاصی برای شرکت های تولیدی

 

اطلاعات اختصاصی برای شرکت های خدماتی

 

تایید اعتبار