سوالات متداول

1متولی برگزاری رویداد چه نهاد و بخشی است ؟

متولی اصلی این رویداد بزرگ معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

2چه سازمان ها و نهادهایی با آن همکاری می کنند؟

متولی اصلی این رویداد بزرگ معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.مهم ترین وجه این رویداد همکاری صندوق ها و هلدینگ های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است .از همین رو می توان گفت که این رویداد با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و هلدینگ¬ها و شرکت¬های وابسته برگزار خواهد شد.

3تاکنون چنین رویدادی دراین سطح برگزار شده است ؟

خیر این نخستین رویداد ی است که با این ابعاد و گستردگی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.

4رویداد مزبور در چه سطحی برگزار می شود و آیا میهمانان خارجی نیز در ان حضور دارند؟

این رویداد در سطح ملی و بین المللی است . به این جهت مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی وزرا و مسئولین دولتی و کشوری،فعالان اقتصادی بخش خصوصی نهادها، شرکت ها و کانون های مرتبط با بازارهای مالی، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی،بانک ها و بیمه ها، دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز علمی و تحقیقاتی تخصصی فعال، کارگزاری ها و شرکت های تأمین سرمایه-،رایزنان بازرگانی و وابستگان اقتصادی سفارت خانه ها ، شرکت کنندگان ،حاضران و ذینفعان کلیدی این رویداد را تشکیل می دهند.

5اهداف برگزاری رویداد صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه چیست؟

این رویداد بزرگ با اهداف بسترسازی مقدمات پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی، آسیب شناسی چالش ها و موانع پیش روی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور، گردهمایی هدفمند فعالان اقتصادی و ایجاد و توسعه زمینه های همکاری مشترک و هم افزا، ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی،تبیین نقشه حضور و فعالیت بنگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چرخه ارزش افزوده،تجمیع ظرفیت ها و حلقه های علمی، صنعتی و بازرگانی مؤثر بر اقتصاد کشور را دنبال می کند.

6چگونه می توانیم با دبیرخانه رویداد ارتباط برقرار کنیم ؟

را های ارتباط با دبیرخانه رویداد از طریق ایمیل زیر
- info@pefundex.com
و یا شماره تلفن های 88735809-021 و شماره نمابر: 88524451-021 است.