وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای نخستین بار در بودجه امسال ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال به شرکت های کوچک و نزدیک به متوسط اختصاص یافت، گفت: اولویت تخصیص بودجه با بنگاه های کوچک و متوسط است.
دکتر علی ربیعی جمعه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خراسان شمالی در بجنورد گفت: در این راستا تبصره ها را محکم تر کردیم و خود من شرکت های بزرگ را خط زدم زیرا که ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده در بنگاه های خرد و کوچک اتفاق افتاده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برای ایجاد سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ باید بر اساس برنامه بلند مدت و مطالعه در تمام زمینه ها صورت گیرد افزود: باید در ایجاد چنین پروژه ها جانمایی درست داشته باشیم.
وی اشاره ای به جمع آوری و تعطیلی هفت واحد تولیدی فولاد در کشور کرد و گفت: متاسفانه این واحدهای بزرگ درست جانمایی نشده بودند.
وی به کارخانه چوب در منطقه ای از کشور اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه تجهیزات خوبی در این مجموعه گردآوری شده بود اما این منطقه یک متر مربع هم جنگل نداشت، این پروژه بدون مطالعات اول راه اندازی شده بود که از این قبیل پروژ در کشور زیاد دیده می شود.
وی اظهار کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم برای استان های کم برخوردار برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که شامل استان خراسان شمالی هم می شود که این امر زندگی مردم را به شکل ملموس تغییر خواهد کرد.
وی بار دیگر بر ایجاد اشتغال در واحد های خرد و کوچک تاکید کرد و گفت: به ازای هر یک شغل در پتروشمی ۱۲ میلیارد تومان مورد نیاز است در حالی که در واحدهای کوچک با کم ترین کمک شغل ایجاد خواهد شد.

نظر شما چیست؟