معاون رفاه اجتماعی: ۱۶ صندوق کوچک با بحران مواجهند

معاون رفاه اجتماعی در نشست مشترک دبیران کل احزاب و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران : حل مسایل بغرنج نیازمند تغییر رفتار بازیگران است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به...