بسته رسانه ای


استراتژی های ارتباطی


• تبیین پتانسیل های نقش پذیری صندوق ها در توسعه ملی ( نقش توسعه ای صندوق ها)
• بیان ضرورت، اهمیت و عزم سیاسی حاکمیت برای بازنگری در الگوهای حاکمیت شرکتی در صندوق ها
• معرفی فرصت های سرمایه گذاری مبتنی بر همکاری های هم افزا در هلدینگ ها و شرکت های تابعه صندوق ها با توجه ویژه به ارتباط ارگانیک میان آنها ( نقش تجاری صندوق ها)

پیام های کلیدی


• نقش صندوق ها در اقتصاد ملی و اشتغالزایی و ...
• حاکمیت شرکتی در ایران سرشار از موانع اجرایی و ساختاری است
• وضعیت شرکت ها و صندوق ها هنگام انتقال دولت نباید فراموش شود
• تاکید بر نقش سرمایه گذاری صندوق ها به جای نقش بنگاه داری آنها
• تاکید بر نقش صندوق ها در شرایط کنونی و سونامی کهنسالی در ایران
• تاکید بر نقش صندوق های تخصصی ( انرژی و ..) در ایجاد انگیزش و وقاداری شغلی کارکنان
• نسبت رشد تعهدات صندوق ها به نسبت میانگین رشد اقتصادی بنگاه ها در ایران قابل سنجش و ارزیابی است
• مسایل صندوق ها جدا از مسایل کلان اقتصاد نیست و رکود بازار ، تحریم ها و ... بر روی بازدهی این بنگاه ها اثرگذار است
• ورشکستگی صندوق ها ، الزاما به معنای ورشکستگی شرکت ها و اداره بد آنها نیست و حجم تعهدات ( نقش مجلس و دولت) تاثیر مهمی در این امر دارد .


مخاطبان


سهامداران شرکت ها

نمایندکان حاکمیت

مردم به عنوان ذینفع اصلی صندوق ها

شرکای کلیدی در بازارهای اصلی


ابزارها

عمومی


رسانه های وابسته
سایر شرکای رسانه ای
نشریات داخلی و بیرونی تابعه
سایت های صندوق ها و شرکت های تابعه


اختصاصی نمایشگاه


سایت
بولتن ها
انتشارات نمایشگاه
پوستر و بروشورهای نمایشگاهکتاب نمایشگاه و دایرکتوری


تحلیل وضعیت موجود، دستاوردها
شرکت های تابعه با هدف تصویر کلی از مجموعه شرکت هاکاتالوگهای اینفوگرافیک


توصیف شرایط کلی صندوقها و داده های تجمعی (نسخه فارسی+نسخه انگلیسی)


اطلاعات مورد نیاز تولید اینفوگرافی ها

الگوی اصلی مورد استفاده در اینفوگرافی ، تولید یک جنرال کاتالوگ است

• تحلیل وضعیت بازدهی صندوق ها
• مهم ترین شرکتهای تاسیس شده در بازه مورد بررسی
• تعداد افراد تحت پوشش به تفکیک هر صندوق / هلدینگ
• تفکیک دارایی های هر صندوق به بورسی و غیر بورسی
• بررسی وضعیت سرمایه گذاری های مشترک صندوق ها
• مهم ترین عرضه های صورت گرفته به بورس در بازه مورد بررسی
• تحلیل تفکیکی و تجمیعی سهم صندوق ها در بخش های مختلف اقتصاد کشور

• مهم ترین طرح های سرمایه ای به بهره برداری رسیده در بازه مورد بررسی
• میزان و الگوی پرداختهای مستقیم و تامین تسهیلات (حجم، تعداد، موضوعات)
• مهم ترین طرح های سرمایه ای آغاز شده در بازه مورد بررسی (توضیحات و مبالغ)
• ارزش و روند زمانی تغییرات ارزش ( شهریور 92 تا شهریور 95 یا اسفند 92 تا اسفند 94)
• اطلاعات مالی و عملکردی مهم ترین شرکتها و هلدینگهای زیر مجموعه به تفکیک هر صندوق
• تحلیل ساختار جریان ورودی صندوق ها/ هلدینگ ها)سود شرکت ها، پرداخت های بیمه شدگان ، کمک های دولت و ...)


اطلاعات مورد نیاز کتاب نمایشگاه ( بخش تحلیل ها)


• فایل معرفی شرکت ها
• آخرین نسخه گزارش عملکرد هلدینگ ها و صندوق ها( از سال 92 به بعد)
• هر گزارش تحلیلی قابل ارایه در باره وضعیت موجود ، سهم بازار ، ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی صندوق یا هلدینگ
• هر مصاحبه یا گزارش رسانه ای منتشر شده از سوی مدیران یا در باره صندوق/ هلدینگ در سه سال اخیر در باره وضعیت اقتصادی و چالش ها و مسایل حوزه

سایر اطلاعات درخواستی


• فایل الکترونیک بروشورهای قابل ارایه
• لوگوی با کیفیت از صندوق / هلدینک و تمام شرکت های تابعه
• حداقل دو عکس با کیفیت از هر شرکت ( خط تولید, محصول, نمای عمومی و ...)
• یادداشت هایی به قلم مدیران ارشدی که قدرت تحلیل فضای تخصصی حوزه قعالیت خود را دارند و در عین حال تمایل به حضور رسانه ای هم دارند
• برنامه ریزی برای انجام مصاحبه با مدیرعامل یا هر عضو کلیدی ( هیات مدیره یا مدیران ارشد شرکت) برای تحلیل وضعیت موجود و طرح چالش ها و فرصت ها
• معرفی برخی شرکت های مهم که دستاوردها یا ارزش افرینی های آنان در فضای کسب و کار قابل معرفی یا پرزنت است و تعیین فرصت گفت و گوی اختصاصی با مدیران عامل آنهااطلاعات مالی مورد نیاز از هلدینگ ها

• دارایی کل
• فروش کل
• سود کل
• میزان و ترکیب سرمایه گذاری ها
• میزان تسهیلات و منبع دریافت ( با تاکید بر نقش بانک تعاون و رفاه)

• بازده سرمایه
• افزایش سرمایه
• میزان و ترکیب هم افزایی میان شرکت های تابعه
• ارزش بازار در کل یا به تفکیک زیر بخش
( مثلا در حمل و نقل و در صورت امکان به تفکیک حمل و نقل دریایی و ...)